fredag 7 oktober 2011

Insändare: Varför världsekonomin bör vara av yttersta intresse för alla

INSÄNDARE I likhet med så många andra här på PI har jag under flera år med skepsis och stigande oro sett hur det mångkulturella projektet har tillåtits växa fram ohejdat och oemotsagt. Men dess baksidor är ju välkända av de flesta läsare här så det ska jag inte fördjupa mig i ytterligare.

Våren 2008 läste jag ett par artiklar som ifrågasatte den ekonomiska framtiden och menade på att det såg illa ut framöver. Man pratade om "överbelåning och kreditdriven tillväxt" och vi vet alla hur det gick med den krisen. Efter att staterna i flera länder gått in och med skattemedel löst ut dåliga lån från bankerna sades krisen vara löst och det var tillbaka till business as usual med ständig tillväxt och höjd levnadsstandard att vänta för oss alla.

Eller? Världen hade alltså lånat för mycket pengar och nu påstod man problemet vara löst? Men vem hade betalat lånen? Jo – skattebetalarna hade tagit på sig notan. Inte bra, tänkte jag och började läsa på och ifrågasätta hur det egentligen stod till här i världen. Vad jag nu två år senare kommit fram till är att det ser väldigt illa ut. Världens monetära system är byggt på tilliten att varje stat backar upp sin valuta med…

Ja, med vad?

Trovärdighet är svaret. Inte guld, silver eller någon annan handfast tillgång utan helt enkelt bara resten av världens tillit till den staten. Tillit att den staten inte trycker upp för mycket pengar/sedlar av sin valuta. Det kallas fiat valuta från latinets FIAT vilket ungefär översätts med "låt det göras"

I kombination med ett banksystem som kallas fractional reserve banking och som något förenklat innebär följande; jag trodde att man som bank precis som privatperson var tvungen att äga/inneha de pengar man ska låna ut för att sedan kunna ta betalt (=ränta) för risken att du inte betalar tillbaka. Men nej. Så behöver inte bankerna göra. Banken behöver bara äga/inneha en fraktion av det belopp banken lånar ut. Resten av pengarna, majoriteten, skapas i det ögonblick som lånet betalas ut genom ett enkelt knapptryck på en dator. Med andra ord har merparten av pengarna som nu finns i vår ekonomi skapats när människor har lånat dem, tex till sina hus.

Funderat över varför huspriserna är så höga? Ja – pengarna skapas ur luften och räntan på två miljoner är mycket högre än räntan på två hundra tusen. Bostadspriserna har naturligtvis även många andra orsaker men de är inte ämnet för denna artikel och ni förstår nog principen. En stat skapar sina egna pengar i den utsträckning staten själv önskar – om man har en egen valuta. (Tack gode gud att vi inte gick med i Euron). Det är värt att hålla i minnet när nu många av västvärldens länder är på väg att få skulder vars räntekostnader överstiger inkomsterna. Kort och gott hade man som privatperson varit på väg i personlig konkurs.

Nu har de stater som har en egen valuta (t.ex. USA och Sverige) TRE vägar att gå när man ska lösa en sådan skuldsituation:

1. Man sätter igång sedelpressen och inflaterar bort skulden. Det vill säga om staten var skyldig en viss summa pengar så trycker man helt sonika upp den summan. Det leder till att alla befintliga pengar/besparingar av den valutan tappar i värde men det kan man ju som stat kanske komma undan med.

2. Man struntar i att betala. En s.k. default eller andra förskönande namn. Troligen det enda alternativ som våra sydeuropeiska länder har kvar nu när man gjort sig av med sina egna valutor. Detta var vad Argentina gjorde 2001 och Grekland senast 1932.

3. Man drar åt svångremmen, höjer skatterna och betalar av skulden. Det låter enkelt men är i verkligheten ett mycket svårt nummer att klara av, eftersom man då samtidigt minskar tillväxten och därmed även inkomsterna. För att inte tala om det folkliga missnöje som i de flesta fall garanterar att fälla den regering som försöker genomdriva det. Väldigt få länder har klarat av detta på de skuldnivåer vi nu ser.

Till detta ska läggas det som kallas peak oil och som helt enkelt innebär den prisstegring på olja som kommer ske när den sakta sjunkande produktionen överträffas av den ständigt stigande efterfrågan. Diskussionen om exakt när detta inträffar överlåter jag till andra mer kunniga att diskutera. Jag nöjer mig med att konstatera att det med 100 % säkerhet kommer att inträffa. Olja är ju som vi alla vet vår ekonomis livsblod. Det som smörjer hela maskineriet med billig energi, möjliggör billiga transporter och industriella processer. Till dess att man hittat ett alternativ som är lika billigt och lika flexibelt, att man bara kan hälla ner det i en tank och köra, så tycker jag man bör förbereda sig på ett scenario med mycket dyrare olja. Utan billig olja hade inte världen varit det den är idag.

Så vad innebär detta för dig och mig som vanliga medborgare? Ja, ingen vet ju hur det kommer se ut i framtiden men en viss uppskattning och gissning tycker jag man ändå bör kunna våga sig på med ovanstående i åtanke. Att det kommer bli kraftigt försämrade ekonomiska förhållanden för såväl stater, företag kommuner/landsting och privatpersoner – det tycker jag står utom allt tvivel. De finansiella orosmolnen vi nuförtiden dagligen läser om i tidningarna med skuldtak i USA, börsras och stödpaket är bara symtom och förstadier på detta. Mer av denna vara är på väg.

Vad kan man som privatperson göra? Ekonomiska råd ska man kanske inte ge men ett par saker bör ju ändå framstå som självklara. Att lägga undan pengar inför framtida nödår skulle vilken 1800-tals människa som helst se som en självklarhet. Både genom att spara pengar, betala av lån och inte ta på sig nya lån. Detta är såklart bara en liten del av vad man kan göra. Något av det jag själv gör är att knyta starkare band med mina grannar, vänner familj och så vidare. Tillsammans är vi människor starka. Inte ensamma. Dessutom har man mycket att tjäna såväl socialt som ekonomiskt om man hjälps åt.

Vad gäller vår situation i Sverige med mångkulturen och det politiskt korrekta etablissemanget så skulle jag vilja säga att deras misstag snart kommer bli uppenbart för hela nationen. Våra förorter kommer likt London explodera i missnöje och upplopp när man tvingas sänka bidrag samtidigt som priset på mat och andra nödvändigheter höjs. Det parti som i tid lyckas adressera och ta upp de svårigheter som vi nu står inför kommer att ha mycket att tjäna den dag som problemen blir uppenbara för hela landet.

Avslutningsvis vill jag bara säga att Sverige har klarat sig igenom stora kriser med krig och svältår tidigare och överlevt. Det kommer vi göra även denna gång men det kommer kräva att vi tillsammans jobbar som ett lag för vårt land.

En medborgare

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt