fredag 7 oktober 2011

Majoritet danskar positiva till invandringsdebatten

STATISTIK Femtiofyra procent av danskarna anser att tonen i den danska invandringsdebatten är bra eller behöver skärpas ytterligare. Det visar en undersökning som den danska veckotidningen Ugebladet A4 låtit göra. Svensk gammelmedia gör dock som vanligt sin egen tolkning.

Drygt en av tre bland de tillfrågade anser att Dansk Folkeparti, det parti som profilerat sig hårdast i invandringsfrågor, håller en bra eller för mjuk ton i invandringsdebatten. Det innebär att mer än dubbelt så många än de 14 procent av danskarna som röstade på Dansk Folkeparti i det senaste valet är positiva till partiets hållning i invandringspolitiken eller anser att den behöver bli ännu hårdare.

Betydligt fler danskar anser att partierna till vänster om mitten – Socialdemokraterna, SF, Radikale och Enhedslisten – håller en för mjuk ton i invandringsdebatten än de som anser att tonen är för hård. För partierna till höger om mitten – Venstre, Konservative och Liberal Alliance är siffrorna jämnare.

Antalet danskar som anser att tonen i invandringsdebatten är för hård tycks visserligen ha ökat något men de utgör fortfarande en klar minoritet (42%). En tillfällig ökning var också att vänta som en följd av terrordåden i Norge och den efterföljande debatten i media där invandringskritiska partier utpekats som medansvariga.

Så här kommenterar Dansk Folkepartis partiledare Pia Kjærsgaard siffrorna:

Det får mig inte att ändra hållning överhuvudtaget, att fler danskar menar att vi är för hårda i tonen. Jag anser fortsatt att vi skall ha yttrandefrihet och att det är bra och till gagn för Danmark med en direkt debatt.

Ugebladet A4 som beställt undersökningen väljer i politiskt korrekt ordning att feltolka statistiken och rapporterar följaktligen att ”Danskerne tager afstand fra hård udlændingedebat”. Att svensk gammelmedia skulle göra detsamma var väntat. Nyhetsbyrån TT och DN sammanfattar exempelvis resultatet av undersökningen med att ”många danskar är trötta på den hårda tonen i den danska invandringsdebatten”.

Ugebrevet A4
DN

Relaterat

TT vinklar åter igen
TT fabulerar med sanningen – igen
TT vinklar Europols rapport om terrorism – övrig media sväljer villigt betet
TT förvanskar nyhet om zigenare – övrig media sväljer villigt betet
Dagens Nyheter ljög om SD-våld

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt