lördag 22 oktober 2011

26,8 procent har nu utländsk bakgrund

MASSINVANDRING Affe har sammanställt statistik för hur många procent av Sveriges befolkning som nu är utrikesfödda, eller kommer från familjer med en utrikesfödd. Perioden är 2000-2010 och under denna tid har invandrarnas andel av befolkningen fördubblats vid en jämförelse med hela 20-årsperioden innan.

Affe påpekar också hur SCB sedan 2003 inte längre för statistik på svenskfödda som bara har en utrikes född förälder. Dessa räknas inte längre in i gruppen "utländsk bakgrund". Så fick man bort mer än en halv miljon personer från statistiken. Något annat skäl än politisk korrekthet och att vilseleda medborgarna om massinvandringens verkliga omfattning är svårt att hitta till varför man plötsligt ändrar mätmetod när siffrorna blir anmärkningsvärt höga.

Det är inte heller bara så att andelen med utländsk bakgrund ökar, ökningstakten ökar också. De senaste 10 åren har ökningen varit dubbelst så stor som de 20 åren dessförinnan.

Affes Statistikblogg

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt