tisdag 4 oktober 2011

Sverigedemokraterna presenterar kriminalpolitiska åtgärder

PRESSMEDDELANDE Sverigedemokraterna har under allmänna motionsperioden lagt ett stort antal motioner rörande kriminalpolitik, ett ämne som kommer att vara i fokus under året. Under morgondagens presentation av Sverigedemokraternas höstbudgetmotion kommer en del av dessa förslag presenteras. Bland annat kommer kraftiga straffskärpningar att föreslås för att skydda samhället mot återfallsförbrytare och grova brottslingar. Sverigedemokraterna vill också införa verkliga livstidsstraff utan möjligheter till benådning, obligatorisk utvisning av utländska medborgare som begår brott och reformering av systemet för flerfaldig brottslighet, den så kallade ”mängdrabatten” på brott.

Vi vill även införa ett ”tredje gången gillt”-system där en gärningsman som för tredje gången begår ett brott automatiskt får lagens maxstraff. Vidare, när en brottsling kommer ut, speciellt de som begått vålds-, sexual eller narkotikabrott, ska personen i fråga bevisa för samhället att han eller hon kan sköta sig. Sverigedemokraterna vill därför införa elektronisk fotboja på alla de som begått vålds-, sexual- eller narkotikabrott, under en tid efter frisläppandet. På så sätt kan den numera frisläppte röra sig helt fritt men under en övergångsperiod är hans position känd för att på så sätt lättare kunna beivra honom från att begå nya brott. Även brottsprovokation ska införas där polisen får möjligheter att under kontrollerade former använda detta mot personer som uppvisar ett kriminellt beteende.

Sverigedemokraterna vill även införa ett nytt system för skadestånd till brottsoffer, en i högsta grad nödvändig reform då det är helt orimligt att brottsoffer efter fällande dom själva ska behöva kontakta sin gärningsman för att utkräva skadestånd. Sverigedemokraterna föreslår därför i sin höstbudgetmotion att Brottsoffermyndigheten ska få ökade anslag med 115 Mkr årligen för att staten ska kunna garantera att brottsoffren får den ersättning de har rätt till.

Kent Ekeroth, ledamot av justitieutskottet kommenterar:
- Flera av de nya åtgärder som vi presenterar är en klar skärpning av dagens lagstiftning. Inte minst agerar vi för att domstolarna ska tvingas använda hela straffskalan vilket inte görs idag, återfallsförbrytare kommer straffas mycket hårdare och polisen ges ytterligare befogenheter för att möta yrkeskriminella.

Mynewsdesk

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt