måndag 1 augusti 2011

TT vinklar åter igen

NORGE I dag basunerar propagandacentralen TT ut att norrmännen blivit mer positiva till mångkultur efter terrordåden. De väljer dock, som vanligt, att inte presentera hela undersökningen.

Tjugosex procent av norrmännen har blivit positivare till ett mångkulturellt Norge efter terrordåden i Utøya och Oslo, visar en opinionsundersökning VG låtit göra.

Vad som inte nämns är att 49,1 procent inte har ändrat syn på det mångkulturella Norge medan 9,3 procent uppger att de blivit mer negativt inställda.

Dessutom visade en undersökning precis innan terrodåden att drygt 50 procent av norrmännen vill sätta stopp för invandringen (läs mer) – alltså ungefär samma antal som i dag säger sig inte ha ändrat uppfattning.

DN
Rogalands Avis

Relaterat

TT fabulerar med sanningen – igen
TT vinklar Europols rapport om terrorism – övrig media sväljer villigt betet
TT förvanskar nyhet om zigenare – övrig media sväljer villigt betet

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt