onsdag 31 augusti 2011

SFI-bonus till analfabeter kan bli verklighet?

FIASKO Hösten 2010 infördes reformen med SFI-bonus i hela landet, som gick ut på att regeringen avsatt 100 miljoner att delas ut som bonus till de SFI-elever som snabbt lär sig svenska. Alla invandrare som klarat allt eller vissa delar av sina svenskstudier inom ett år från att kursen startade har rätt till bonusen. Det högsta möjliga beloppet ligger på 12 000 kronor, följt av 8 000 kronor, 6 000 kronor, 4 000 kronor och 2 000 kronor.

Men av dessa 100 miljoner har 18,5 betalats ut. Knappt 2 000 personer har tilldelats den högsta bonusen på 12 000 kronor. De med studievana tar sig genom SFI utan några större bekymmer, har det visat sig.

- Jag hade hoppats att fler skulle ha fått bonusen, medger integrationsminister Erik Ullenhag (FP). Men det är en ganska ny reform och vi får utvärdera den efterhand, har han tidigare sagt.

Vidare menade Ullenhag att bonussystemet är en tydlig signal från samhällets sida att lära sig språket är ett av de viktigaste sätten att komma in i det svenska samhället. En morot som alltså inte fungerat särskilt väl.

Bonus till analfabeter?

Nu vill regeringens tidigare utredare Birgitta Ornbrandt göra om hela systemet. Hon är självkritisk och säger:

- Det är min definitiva och klara uppfattning att SFI-systemet behöver göras om. Bonusen måste kopplas mer till hur mycket man lärt sig utifrån de kunskaper man har, säger hon.

Detta skulle innebära att en bonus ska kunna ges till en person som klarat av de uppsatta målen i sin individuella studieplan, oavsett hur mycket personen har lärt sig jämfört med andra.

I princip skulle då även rena analfabeter kunna få bonus, det vill säga dina skattepengar.

Riksdag & Departement

Relaterat

Klarar man SFI-kursen får man en bonus på upp till 12 000 kr
Godkänd SFI-kurs ger bonus på 12 000 skattefria kronor
Lär dig svenska och få skattefri bonus

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt