måndag 29 augusti 2011

Ensamkommande mordhotade en annan ensamkommande

ENSAMKOMMANDE I Emmaboda finns ett hem med ett antal ensamkommande. Den gångna helgen gick det vilt till. Två av dem bråkade och slogs om dålig städning vilket slutade med att den ene hotade att döda kompisen när han och låg och sov. Mordhotet är nu polisanmält.

Barometern hävdar att de är 15 år gamla.

I december 2010 skrev Kalmar Läns Tidning: "Emmaboda tar emot 35 flyktingar, varav 5 ensamkommande barn"

Kommunstyrelsen i Emmaboda beslöt i full politisk enighet att nästa år ta emot 35 flyktingar, varav fem så kallade ensamkommande barn.

De ensamkommande barnen skall vara minst 15 år gamla, även om en "senare genomförd åldersbedömning kan medföra ändrad ålder på barnet", som Migrationsverket skriver i avtalet.

Huvudansvaret för försörjningen övergår till Arbetsförmedlingen, som också svarar för introduktionen till arbetslivet. Undantag är äldre och sådana "som inte står till arbetsmarknadens förfogande": för dem får kommunen betala försörjningsstöd.

Under 2011 får kommunen först en grundersättning på 562 800 kronor plus en schablonersättning per person och år på 50-80 000 kronor beroende på ålder. För de pengarna åtar sig kommunen att se till att flyktingarna har någonstans att bo, att de som är aktuella kommer i skola, att anställa tolkar, att ge undervisning i svenska för invandrare, samt att ge samhällsorientering.

Ett problem är att det bland de flyktingar som kommer till Emmaboda finns ett ökande antal analfabeter.

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt