tisdag 16 augusti 2011

Skammord i USA en dokumentär

SKAMKULTUR Kontroll. Makt. Skam. Religionens lagar som i betydelse står över landets lagar. Här ser man krocken emellan våra parlamentariska demokratiers ideal och den islamska teokratins regler. En irakisk sunni-muslimsk familj som för tjugo år sedan sökte asyl i USA. Dottern i familjen som i sina sena tonår upptäcker att hon inte kan acceptera tvångsgifte med en släkting från Irak. Fadern som, med stöd av modern och sonen, avsiktligt kör ihjäl dottern på en parkeringsplats utanför socialkontoret.

Bill Hemmer på Fox news har gjort en mycket bra rekonstruktion av händelseförloppen och intervjuar bl. a. Mark Steyn som konstaterar att skammord sker med ökande frekvens i Västvärlden. Både i Skandinavien, USA, Storbrittanien och Tyskland ökar morden på unga kvinnor som inte böjer sig för familjens och religionens bud. Han konstaterar att vare sig fadern eller modern ångrar mordet, de tycker att dottern har det bättre nu, ”när hon är i paradiset”, i stället för att leva som en ung amerikanska. Han noterar att familjen är tillräckligt assimilerade i USA för att veta att det är viktigt att under rättegången hitta kryphålen för att bli fri, låtsas att man har psykologiska problem t. ex.

Naturligtvis tror inte ordföranden för Arizona-divisionen av den islamistiska organisationen CAIR – en utpost av det muslimska brödraskapet i Nord-Amerika – att mördandet av dottern är ett skammord. Muhamed El-Sharkawy menar att fadern drabbades av plötsligt ”raseri” när han såg dottern, Noor, i sällskap av en irakisk kvinna som tidigare var vän till familjen. Men det hör till CAIR:s taktik att försöka dölja muslimska brödraskapets långsiktiga plan att ta över Västerlandet med fredliga metoder och islamisera länderna via ett lågintensivt jihad.

I januari 2011 började rättegången mot fadern Faleh Al-malaki. Åklagaren, Laura Reckart, citerar en av USA:s första statsmän, Thomas Jeffersson när han konstaterade att ”Ingen människa kan betraktas som en hedervärd person efter att han har gjort något felaktigt.” Hon var från början inställd på att det var ett skambrott som hade skett och ville få fadern dömd till livstid för mord.

Juryn klarade inte av att döma fadern för mord, utan betraktade dödandet som dråp. Är själva företeelsen skammord så främmande för västerlänningar att man inte tror att de sker? Zuhdi Jasser från American Islamic Forum for Democracy anser att domen var en seger för multikulturalismen över allas lika rättigheter inför lagen. Det vill säga ett stort misslyckande. I det långa loppet kommer denna typ av förlåtande attityd gentemot andra sedvänjor erodera vårt eget samhälle. Domaren Roland Steinle dömde den nu 50-årige fadern till 34 års fängelse.

Mark Steyn och åklagaren Laura Reckart konstaterar båda att skambrotten i USA ökar och att det inte verkar finnas någon medvetenhet i landet om detta.

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt