söndag 28 augusti 2011

Malmöpolitiker godkände bygglov för radikalt islamistiskt center

RADIKAL ISLAM I december 2008 stängde hyresvärden ner islamisternas källarmoskélokal på Rosengård och kastade ut dem då kontraktet hade gått över tiden med minst sju månader. I lokalen härjade Islamiska Kulturföreningen som sedan flera år tillbaka har/haft Säpos ögon på sig vilket nog var en informell god anledning till att kasta ut dem. Nedstängningen ledde omgående till omfattande kravaller och mordbränder de påföljande dagarna, där både islamistiska och kriminella araber samt AFA levde rövare under flera kvällar och nätter.

Drivande namn bakom föreningen är bland annat Ammar Daoud, Basem Mahmoud (bild; i palestinasjal) och Fauk Rustemi, samtliga pro-sharia och radikala sunnimuslimer.

Källarmoskén bedrev koranskola, hånade den något liberala Islamiskt Center (stora moskén), hade flera föreläsningar med islamisten Anas Khalifa. Källarmoskén var även föremålet i den s k Rosengårdsrapporten från Försvarshögskolan/CATS (Magnus Ranstorp), som pekade på hur islamisterna på Rosengård tvingade kvinnor att bära slöja, att inte umgås med icke-muslimer, med mera. Sympatisörer avbröt exempelvis ett midsommarfirande där kvinnor fick utstå spott och spe för att de inte hade slöja på sig och att de lyssnade på musik. Detta har även en journalist på Sydsvenskan redogjort för och inträffade 2004 om vi minns rätt.

Basem Mahmoud och ett annat skägg satt med i SVT Debatt angående Rosengårdsrapporten. Janne Josefsson ställde raka frågor om Basem med kollegor sympatiserade med radikal islamism, jihad och inte minst såg upp till Usama Bin Ladin. Deras svar var undvikande, nekande och "vill inte kommentera det" genomgående.

Vidare,

Islamisterna stönade över att blivit utslängda från källarmoskén och smidde nya planer. De bildade Islamiska trossamfundet i Skandinavien och knöt till sig en arabisk islamist, Khalil Assi, som tidigare bott i Danmark och varit med i den danska versionen Islamskt trossamfund. Den är en del av det islamistiska Muslimska Brödraskapet. Trossamfundet har hela tiden försökt dölja vad de står för och samtidigt fjäskat för danska regeringen och myndigheterna om "integration, arbete är allt, vi samarbetar gärna".

Det var dess ledning som åkte runt i mellanöstern 2005 och hällde bensin på elden efter Muhammedteckningarna. Utöver de tolv illustrationerna hade man även med sig egna fejkade och påstod att dessa tillhörde kollektionen. En fejkad bild föreställde en man med gristryne på sig. Det visade sig vara från en fransk maskerad.

Ordförande undertecknade jihad-uppmaning

Idag bor Khalil Assi i Malmö och är talesman/ordförande för Islamiska trossamfundet i Skandinavien. I media framstår han som beskedlig. Säger rätt saker vid rätt tillfälle. Och media sväljer allt utan att ifrågasätta eller pressa honom. Det borde de nämligen göra:

Khalil Assi har tidigare undertecknat, som nr 16, "The Istanbul Declaration" som uppmanar till jihad mot Israel, Danmark, med mera.

Läs här och här. Khalil på bild till höger.

En annan i deras ledning skrev ett kortare manifest 2009 vilket var tänkt att bara nå muslimerna internt. I manifestet spydde han ut sin galla över judar, HBT, väst, Israel, USA osv. Men dansk media fick tag på dokumentet och danska politiker gick fullständigt i taket. Även gällande Khalils namnteckning fick politkerna att se rött. Det ledde bland annat till att danska Säpo, PET, höll fler ögon på gänget. Politiker kände sig grundlurade eftersom samfundet hela tiden försöker framhålla att de är för integration och inte alls innehåller radikala element. Bevakningen av dem har blivit tuffare och mera granskande, både av polisen, PET, politiker och media.

Av den anledningen insåg en del radikala både i ledningen och bland fotfolket att de aldrig skulle få genom kraven på nytt könsuppdelande center eller liknande. Mannen som skrev manifestet, vars namn vi tappat bort, är därför en av de radikala islamister, som tillsammans med Khalil Assi, sett chansen att nästla sig in i lättlurade Sverige och då Malmö och här pressa på att bygga upp ett könsuppdelat islamistiskt center inklusive en moské alt. bönerum.

Malmö – en blåst stad

Islamiska trossamfundet i Skandinavien inkom med planerna om ett
”islamiskt center” till Malmö stad. Eftersom det är övervägande sossar, miljöpartister och vänsterpartister i alla nämnder och kommunfullmäktige var chansen stor att få köpa nödvändig mark. Det fick man. Malmö stad sålde mark invid Danska vägen och Östra kyrkogården och ligger i utkanten av Rosengård. När planerna offentliggjordes sommaren 2010 protesterade grannarna. Bland annat ansågs försäljningspriset på 3,3 miljoner kronor vara misstänkt låg. Köpet gick ändå igenom och man fick då bygglov.

Centrat är ca 2 500 kvadratmeter i fyra plan med bland annat könssegregerad idrottshall och simhall och skilda bönerum för män och kvinnor. Det ska även ha bröllopsrum, aktivitetshus festlokal/allaktivitetshall, (koran)skola, reception, kontorsrum, kafé och kök – och minareter.

Byggstopp

Allt var klart för bygge. Men i juni, på stadsbyggnadsnämndens möte, väcktes, enligt andre viceordförande Stefan Lindhe (M), frågan om eventuella böneutrop av Håkan Linné (FP). Han ville ha garantier att inget sådan verksamhet skulle bedrivas på grund av områdets känsliga miljö med östra kyrkogården i närheten. Han och fick med sig två av socialdemokraterna och kunde därmed vinna majoritet för sitt krav.

– Det har jag funderat på mycket och jag ville ha frågan utredd. Lokalen ligger så nära Östra kyrkogården där det ständigt är begravningar. Jag ville ha klarlagt att den känsliga kyrkogårdsmiljön inte skulle störas och att det inte skulle uppstå konflikter mellan det islamiska trossamfundet och övriga Malmö, säger Linné.

En fråga som stadsbyggnadskontoret inte kunde svara på.

– Vi fick veta att frågan om böneutrop inte hanteras i bygglovsärenden, säger nämndens andre vice ordförande Stefan Lindhe (M).

En intensiv debatt sattes igång och flera ledamöter i nämnden påpekade att inga minareter ingår i ritningarna. En socialdemokrat, miljöpartist samt en vänsterpartist röstade ja till bygglovet. Linnés yrkande om återremiss vann dock gehör hos två socialdemokrater, två moderater samt nämndens enda sverigedemokrat.

– Det här är en känslig miljö och då tycker jag det är helt rimligt att frågan utreds innan vi går till beslut, säger Stefan Lindhe (M).

Bygglovet sköts nu på framtiden och frågan om eventuella böneutrop skulle utredas. Khalil Assi svarade kring böneutropen:

– Nej, aldrig. Det kommer inte att bli några böneutrop utanför byggnaden. Det skulle vara konstigt eftersom det här är ett familjecenter. En samlingsplats dit alla är välkomna.

Politikerna krävde ett skriftligt intygande och garantier från honom och frågan gick på återremiss. I svaret skriver Khalil Assi:

”Och som styrelse för detta projekt kan vi försäkra er om att inget böneutrop kommer att ske då planer för detta inte finns överhuvudtaget.”

Den 25 augusti sammanträdde åter stadsbyggnadsnämnden – och gav klartecken till bygglovet av ett islamistisk center, där dess ordförande kristallklart undertecknat uppmaningar till jihad mot Israel, Danmark, med flera länder.

Dessa röstade ja till bygglovet – alla utom SD.

Maila för all del denna post till Malmö stads politiker och uppmärksamma dem på vilka man givit bygglov till. Observera att all e-post till stadshuset diarieförs och därmed blir offentliga för allmänheten inkluderat ditt namn. Håll även god ton i alla era utskick.

PrintFriendlyShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt