tisdag 24 augusti 2010

SD fortsatt vågmästare i Skop

OPINIONSMÄTNING Det har inte ens gått en vecka sedan förra Skopmätningen, där Sverigedemokraterna fick 4,9 procent. Idag presenteras ännu en, där SD tappar något och erhåller 4,4 procent, vilket innebär att partiet därmed fortfarande är vågmästare. Moderaterna och Socialdemokraterna är i denna mätning exakt lika stora med 31,2 procent vardera.

Alliansen leder dock med 48,7 procent mot de rödgrönas 45,3 procent.

SD backar med 0,5 procentenheter och får 4,4 procent. Det ger ett medelvärde på 4,7 procent för Skops båda augustimätningar.

Vänsterpartiet är med sina 5,0 procent det riksdagsparti som får lägst resultat i mätningen. Inga förändringar för enskilda partier är dock statistiskt säkerställda sedan förra mätningen.

Mätningen genomfördes av ett representativt urval svenskar i åldersspannet 18–84 år under perioden 15–20 augusti. De fick  svara på frågan ”Vilket parti kommer du att rösta på i riksdagsvalet?”.

Samtliga partiers resultat

Förändring sedan föregående mätning (9-13 augusti) inom parentes

S: 31,2% (+0,5)
V: 5,0% (–0,5)
MP: 9,1% (+0,2)
Rödgröna: 45,3% (+0,2)

M: 31,2% (–1,5)
FP: 7,3% (+0,7)
C: 5,1% (+1,0)
KD: 5,1% (+0,4)
Alliansen: 48,7% (+0,6)

SD 4,4% (–0,5)

Länkar

Aftonbladet
Status.st

PrintFriendly Share/BookmarkUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt